Datorita faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronica, societatea Sc Caza Leather Srl nu poate fi facuta raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate.

Informatiile furnizate catre Sc Caza Leather Srl sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare si garanteaza respectarea drepturilor conferite de Regulamentului General privind Protectia Datelor nr.679/2016 al U.E. denumitin continuare “Regulament”, de Legea noua nr. 129/2018 privind comertul electronic, precum si de Ordonanta nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, cu modificarile ulterioare.

Conform cerintelor Regulamentului Sc Caza Leather Srl in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administrain conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate  datele personale furnizate de client. Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

* prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale

* colectate in scopuri determinate explicite si legitime

* adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate

* exacte si actualizate datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate

* stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilorin care datele sunt colectate si prelucrate.

1. Datele prelucrate

Societatea noastra poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

* numele si prenumele

* sexul

* telefon/fax/email

* adresa sau resedinta

* date bancare

* imagini

Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului www.caza.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. www.caza.ro nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale serverului pe care sunt stocate aceste date.

Consimtamantul nu este necesarin urmatoarele cazuri:

* cand prelucrarea este necesarain vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri la cererea acesteia inaintea incheierii unui contract sau antecontract;

* cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii  integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;

* cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;

* cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;

* cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;

* cand prelucrarea priveste datele obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;

* cand prelucrarea este facuta exclusive in scopuri statistice de cercetare istorica sau stiintifica iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.

2. Scopul colectarii datelor este indeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv comert, comert on-line, furnizare de bunuri si servicii. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii societatii noastre, constituie o obligatie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii comenzilor.

3. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari cu consimtamantul clientului: persoanei vizate.

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de ex: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete)

COOKIES

www.caza.ro foloseste cookies doar pentru a imbunatati navigarea in magazinul on-line. Vizitatorii site-ului isi pot exprima acordul pentru folosirea de cookies prin acceptarea prin butonul ACCEPT din bannerul present pe site. Vizitatorii site-ului pot bloca cookie-urile prin setarile browserului. Vizitatorii magazinului caza.ro sunt informati in legatura cu folosirea de cookies printr-un banner situat pe homepage. Vizitatorii isi pot retrage consimtamintul cu privire la cookies si/sau sterge cookies in sectiunea "Contul meu" din site-ul www.caza.ro

Poti retrage consimtamintul cu privire la cookies si sterge cookies prin click pe urmatorul link: Sterge cookies si retrage consimtamant

Pentru mai multe informatii despre cookies si influenta acestora asupra navigarii pe internet puteti accesa www.aboutcookies.org

4. Garantii

Conform Regulament orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Societatea Sc Caza Leather Srl in calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin urmatoarele obligatii de informare:

 *in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective, operatorul ii va aduce la cunostinta:

- identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

- scopul in care se face prelucrarea datelor;

- informatii suplimentare precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiilein care pot fi exercitate;

- orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa catre societatea noastra cu o cerere scrisa, dataliata si semnata.

Dreptul de acces

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Sc Caza Leather Srl  la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta Sc Caza Leather Srl este obligata in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiilein care pot fi exercitate;

(2) Persoana vizata poate solicita de la Sc Caza Leather Srl informatiile printr-o cerere intocmirae  in forma scrisa, datata si semnata.in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) la Sc Caza Leather Srl este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la la Sc Caza Leather Srl la cerere si in mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi,in special a datelor incomplete sau inexacte

b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului

Pentru interventia asupra datelor persoana vizata va inainta la Sc Caza Leather Srl o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal Sc Caza Leather Srl este obligat sa comunice masurile referitoare la persoana vizata, in termen de 14 zile de la data primirii cererii

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct,in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor persoana vizata va inainta la Sc Caza Leather Srl o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Sc Caza Leather Srl este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luatein termen de 14 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

5.incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Datele prelucrate vor fi stocate  pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.

6. Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

 Sc Caza Leather Sr ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola . Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

b. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

c. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

d. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.